Meldova tsässon

Meldova tsässon on pühendatud Anastasiale (seto k Nahtsi), kes on kirikutraditsioonis märter. Setud räägivad temast kui naiste kaitsjast ja tervisepühakust. Nahtsipäev (11 nov) on tsässonapühaks Meldovas, Uusvadas, Rokinas, Sergas, Küllätüväs, Matsuris (Säpinä). Tsässona ehitamise kohta on rahvapärimuses arvatud, et see ehitati Saava Kirillovi poolt. Hiljem remontis tsässonat Gabril Kirillov (Saava Kirillovi lapselaps) ja asendanud katusel risti uuega. Legendi järgi olevat vanaisa Saava Kirillov leidnud siit Anastasia ikooni ja kuna ümberringi Anastasia pühakut ei olnud, siis ehitanudki sinna tsässona. 2004-2005 aastal läbi viidud dendrokronoloogilistel mõõtmistel põhinev uurimus annab hoone tõenäoliseks ehitusajaks 1753 aasta. Meldova tsässona seinad on männipuidust. Tsässona välisseinad ei ole kaetud laudisega, tegu on tahumata ümarpalkidega. Meldova tsässona välisilme ei ole praeguseks võrreldes 1970tel tehtud fotodega oluliselt muutunud. Vahepeal on katusekattena kasutatud laudist, mis on vahetatud taas laastukatte vastu. Kaguseinas eelviimase ülemise palgi sees asub võimalik endine pajaauk. Hoonel on säilinud algne uks sepistatud linnupea-otstega hingedega. Põrandamaterjaliks on pealtpoolt kirvega käsitsi tahutud poolpalgid.

Obinitsa Seto Muuseumitarõ;  Obinitsa sjk. 65301, Võrumaa;  Tel: +372 78 54 190;  E-post: obinitsamuuseum@setomaa.ee